search icon

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่อธิบายการรวบรวมและวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการโดย PROUD (KI Sugar Group)

ภาพรวม
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ร่วมกับข้อกำหนดการใช้งาน การยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ KI Sugar Group เมื่อคุณได้ลงทะเบียนเพื่อรับบริการจาก KI Sugar Group  (“PROUD”) คุณได้อนุญาตและยินยอมให้เราใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในวิธีการดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการของ PROUD และอย่าเข้าถึงเว็บไซต์ www.PROUDofficials.com (“เว็บไซต์ PROUD”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่
E-mail: PROUD.info@kisugargroup.com

ข้อมูลที่รวบรวม
เรารวบรวม รักษาและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสิงคโปร์ หากคุณเลือกใช้บริการจาก PROUD เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลติดต่อและข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ PROUD เมื่อคุณใช้บริการใด ๆ บนเว็บไซต์ PROUD ถือว่าคุณสมัครใจในการระบุตัวตนและยอมรับเงื่อนไข

เรารวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับบริการที่ใช้ และรักษาข้อมูลดังต่อไปนี้

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ สถิติบนหน้าที่ดู การเข้าและออกจากเว็บไซต์ PROUD ข้อมูลโฆษณา การประกาศบนบอร์ด
และข้อความอื่น การติดต่อสื่อสารระหว่าง PROUD กับคุณ รวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริการของ PROUD ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
(ข้อมูลทั้งหมดผ่านทางคุกกี้ โดยคุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้บนบราวเซอร์ของคุณได้ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ PROUD) 

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ

 1. การให้บริการสินค้าและบริการจาก PROUD
 2. ส่งเสริมประสบการณ์การใช้บริการออนไลน์ที่ปลอดภัยและปรับใช้นโยบายของเราตามความเหมาะสม
 3. วิเคราะห์การใช้งานและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น
 4. ประเมินความสนใจในบริการของเราและแจ้งคุณเกี่ยวกับบริการและการอัพเดทต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการของ PROUD
 5. การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าที่มีคุณภาพให้ผู้บริโภค
 6. การตรวจสอบตัวตนและข้อมูลที่คุณได้แจ้งไว้ เพื่อให้บริการตามความเหมาะสม
 7. การคำนวณค่าธุรกรรม การดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ทั้งหมด
 8. แก้ไขปัญหาหรือข้อพิพาทต่าง ๆ
 9. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล

เพื่อพัฒนาการให้บริการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของคุณ โดยคุณจะได้รับการแจ้งเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือไม่รับการสื่อสารรูปแบบใด ๆ ในอนาคตโดยการกดปุ่ม “เลิกติดตาม” หรือเลือกปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่มีการอธิบายไว้ ในกรณีที่คุณไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล เราอาจนำเสนอแนวทางการสื่อสารกับคุณในรูปแบบอื่นเพื่อให้เราสามารถสื่อสารกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนเพื่อรับบริการจาก PROUD และ/หรือบนเว็บไซต์ PROUD คุณได้ยอมรับว่าคุณอาจได้รับการติดต่อจาก PROUD อาทิ การประกาศและข้อความให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาก PROUD

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะทำเพื่อตอบรับข้อกำหนดทางกฎหมาย บังคับใช้นโยบาย ตอบข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ประกาศไว้หรือหากเป็นการละเมิดสิทธิ์เท่านั้น เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัย  เราไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางการตลาด หากไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณก่อน

อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีคือ

 1. ตัวแทนองค์กรในการช่วยให้บริการมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการที่ถูกต้อง ส่งเสริมความเชื่อมั่นและความปลอดภัย
 2. ผู้ให้บริการที่ช่วยดำเนินกิจกรรม นำเสนอสินค้าและบริการของ PROUD ให้กับผู้ใช้งานของเรา ผู้ให้บริการเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับของเรา
 3. เจ้าหน้าที่กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐบาล เพื่อทำการตรวจสอบป้องกันหรือดำเนินการต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การปลอมแปลงต้องสงสัย การละเมิดข้อกำหนดหรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 4. หากองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องในการรวมกิจการ อาจทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่น แต่นโยบายความเป็นส่วนตัวจะยังคงนำมาใช้ต่อไป นอกจากจะมีการแก้ไขตามที่ได้อธิบายไว้ใน “การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง” ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง
 5. เราจะบันทึกการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เป็นสำคัญ

ความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต เราจึงใช้วิธีการเข้าถึงหลายรูปแบบคือ การใช้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับยืนยันตัวตน การเข้าถึงโดยใช้รหัสผ่าน ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ใช้เป็นกระบวนการรักษาความปลอดภัย ปกป้องคุ้มครองข้อมูลของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยโดยสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ต เราจึงไม่อาจรับประกันได้

การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง
เราอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยเราจะประกาศข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ PROUD ข้อกำหนดทั้งหมดจะมีผลภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ PROUD หากคุณมีการใช้งานบริการ ระบบและเครือข่ายของ PROUD อย่างต่อเนื่อง ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว