search icon

น้ำตาลทรายแดงผลึก

ผลิตได้จากการเคี่ยวน้ำอ้อยให้ระเหย และตกผลึก ในเครื่องระเหยแบบกระทะเปิดหรือหม้อเคี่ยวสุญญากาศ ผลึกซูโครสเคลือบด้วยกากน้ำตาลหรือโมลาส มีน้ำตาลอินเวิร์ต และแร่ธาตุเล็กน้อย

Texture

เป็นน้ำตาลทราย ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด หรืออาจจับกันเป็นก้อน มีสีน้ำตาลเข้ม มีความชื้นสูง

Buy now

Shopee Lazada
กลับไปหน้าสินค้า
น้ำตาลทรายแดงผลึก

น้ำตาลทรายแดงผลึก

ICUMSA 5500