วิเคราะห์และจัดระเบียบคุณสมบัติของน้ำตาลที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

search icon

ICUMSA คืออะไร? (ไอคัมซา?)

ICUMSA ย่อมาจาก International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis 
คือหน่วยที่ใช้วัดค่าสีของน้ำตาล เป็นการวิเคราะห์และจัดระเบียบคุณสมบัติของน้ำตาลที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้หน่วยวัดค่าสี ICUMSA เป็นวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำตาลของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 

นอกจากนี้ ICUMSA ยังเป็นหน่วยวัดค่าสีน้ำตาลตามมาตรฐานสากล สำหรับใช้ในการติดต่อซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ให้กระทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ตามข้อกำหนดเรื่องค่าสีของน้ำตาล ได้แบ่งลักษณะและคุณสมบัติของน้ำตาล ดังนี้

กลุ่มน้ำตาลสีขาว

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ มีค่าสีตั้งแต่ ICUMSA 0-20
มีลักษณะ เป็นเกล็ดน้ำตาลขนาดเล็ก สีขาวใส มีค่าสีความบริสุทธิ์สูง

Crystal Brown Sugar 1KG.png

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ มีค่าสีตั้งแต่ ICUMSA 21-45
มีลักษณะ เป็นผลึกน้ำตาลสีขาว มีค่าสีความบริสุทธิ์

น้ำตาลทรายขาว เกรด 1 มีค่าสีตั้งแต่ ICUMSA 46-200
น้ำตาลทรายขาว เกรด 2 มีค่าสีตั้งแต่ ICUMSA 201-400
น้ำตาลทรายขาว เกรด 3 มีค่าสีตั้งแต่ ICUMSA 401-1,000

กลุ่มน้ำตาลสีธรรมชาติ

มีค่าสีตั้งแต่ ICUMSA 1,001 ขึ้นไป
มีลักษณะ ผลึกน้ำตาลทรายมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นหอมมากกว่าน้ำตาลทรายสีขาว

ค่าสี หมายถึง ความเข้มของสีน้ำตาลทราย ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้หลักการดูดกลืนแสงของสารละลายน้ำตาล  ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer)

การวัดค่าสี ใช้วิธีการดูดกลืนแสง โดยปล่อยลำแสงจากแหล่งกำเนิดไปยังสารละลายน้ำตาล แสงส่วนหนึ่งจะถูกอนุมูลและแร่ธาตุนั้นดูดกลืนไว้ ในขณะที่แสงส่วนที่เหลือจากการดูดกลืนจะผ่านออกมา และผ่านต่อไปยังตัวรับสัญญาณของเครื่อง ซึ่งจะวัดปริมาณแสงที่ตกถึง แล้วรายงานค่าโดยเปรียบเทียบกับปริมาณแสงตั้งต้น เมื่อค่าที่เหลือจากการดูดกลืนแสงน้อยลง ค่าสีน้ำตาลก็จะน้อยลงตาม

โดยการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอันทันสมัย ในการจำกัดอนุมูลและแร่ธาตุที่ไม่จำเป็นออกไปได้มากที่สุด โดยยังคงคุณสมบัติของน้ำตาลไว้ดังเดิม 
    
การแนะนำ น้ำตาลทรายชนิดพิเศษ ขาวบริสุทธิ์พิเศษ มีค่า ICUMSA 9 มีลักษณะเด่นที่เป็นผลึกสีขาวใส แพรวพราว
มีค่าสีความบริสุทธิ์มากกว่าน้ำตาลทรายสีขาวทั่วไป เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม ที่ต้องการเพิ่มรสชาติความหวานให้กับอาหาร แต่ไม่ต้องการให้มีสีหรือกลิ่นของอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป
 

Article

Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Upcycle คืออะไร

ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยการใช้ทรัพยากรของโลกให้คุ้มค่าที่สุด ลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม จากหลักการ 4R and Upcycle

More

น้ำตาลเป็นสาเหตุของเบาหวานและโรคอ้วนจริงหรือ? รวมหัวข้อที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับน้ำตาล

น้ำตาลเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกาย ควรบริโภคน้ำตาลที่ดีในปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน แต่ก็ยังมีหลายหัวข้อที่เราเข้าใจผิด เกี่ยวกับน้ำตาลทราย

More

คราบมันในห้องครัว ขจัดออกยากจริงหรือ?!! อย่าพึ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลอง

หากพูดถึงการทำความสะอาดห้องครัว งานที่ยากที่สุดคงหนีไม่พ้น “การขจัดคราบมัน” ที่เกิดจากการทำอาหารใช่ไหมคะ งานนี้พราวจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีกำจัดคราบมันให้หายวับด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ไปดูกันดีกว่าว่าจะมีวิธีอะไรบ้างนะ

More