search icon

BRAND STORY

เรามีแนวคิดและความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลคุณภาพสูงที่ไม่เหมือนใคร ส่งมอบให้กับผู้บริโภค โดยมีมุมมองว่า

บริโภคน้ำตาลที่ดี ในปริมาณที่เหมาะสม

เพราะน้ำตาลถือเป็นสารอาหารจำเป็นที่ให้พลังงานกับร่างกายใน การดำเนินกิจวัตรประจำวัน

การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อโลกเปลี่ยน เราคนยุคใหม่ก็ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้เร็วทันโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือการตามเทรนด์เพื่อให้เข้ากับแบบฉบับสังคม การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างโอกาสให้เราได้กลับมาโฟกัสตัวเอง พัฒนาความคิดความกล้าให้ทันตามยุคสมัย และเราต้องพิถีพิถันเลือกแต่สิ่งที่ดีที่มีคุณค่าให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น

PROUD ภายใต้การบริหารงานของ KI Sugar Group ผู้ผลิตและจำหน่ายสัญชาติไทย ที่สร้างชื่อเสียงในตลาดโลกมาตั้งแต่ปี 1965 เราภูมิใจที่ได้นำน้ำตาลคุณภาพสูงกลับสู่ประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค เพราะเราเชื่อว่าผู้บริโภคทุกคนควรได้บริโภคสิ่งที่มีคุณค่าและมีคุณภาพสูง เพื่อประโยชน์ของคนไทย

sugartree

PROUD เราภูมิใจนำเสนอน้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์พิเศษ ครั้งแรกในประเทศไทย

Crystal Clear
Super Refined Sugar

ที่มีค่า ICUMSA 9

ซึ่งแสดงถึงน้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เสริมมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อการเลือกบริโภคน้ำตาลซึ่งน้ำตาลชนิดนี้มีกรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพมาตรฐานเก็บเกี่ยวอ้อยต้นฤดูโดยใช้วิธีการตัดอ้อยสดไม่ผ่านการเผาอ้อยนำมาเข้าสู่กรรมวิธีการผลิตของโรงงานที่มีความทันสมัย
มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยการันตีคุณภาพระดับโลกโดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากระบบ ProTerra และ Bonsucro อย่างต่อเนื่อง

และตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไปน้ำตาลพราวพร้อมสร้างความมั่นใจให้คู่ค้าน้ำตาลไทย และมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมพร้อมช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในท้องถิ่นได้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

PROUD
น้ำตาลคนไทย...ภูมิใจใน
คุณค่าที่ส่งมอบให้ชาวไทย

VISION

PROUD มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำนวัตกรรมอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยและไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ในปัจจุบัน

MISSION

PROUD เราตั้งใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำตาลคุณภาพสูงที่ให้คุณค่าและความน่าเชื่อถือตามแนวทางที่ได้รับผิดชอบต่อผู้บริโภคยุคใหม่ ให้ผู้บริโภคมั่นใจ ที่ได้ใช้น้ำตาล PROUD

ผลิตภัณฑ์ PROUD